Ja tenim disponibles els dos informes referents a:

Estat de la questió

Aquest informe descriu l’estat jocs, la cultura emprenedora i la implantació d’aquesta a l’educació primari al llarg dels contextos representats pel consorci del projecte.

Estudi d’impacte

L’estudi d’impacte  analitza l’impacte i canvis que l’ús del joc GEM ha provocat en els alumnes que ho han utilitzat. L’estudi inclou els resultats del pre-test, del post-test i dels grups de discussió.