Ja tenim disponibles els dos informes referents a:

Estat de la qüestió

Aquest informe descriu l’estat de jocs, la cultura emprenedora i la implantació d’aquesta en l’educació primària al llarg dels àmbits representats pel consorci del projecte.

Estudi d’impacte

L’estudi d’impacte analitza l’impacte i canvis que l’ús del joc GEM ha provocat en l’alumnat que la utilitzat. L’estudi inclou els resultats del pre-test, del post-test i dels grups de discussió.