El joc GEM

El joc GEM té com a objectiu fomentar la mentalitat emprenedora i el coneixement de les competències transversals i emprenedores dels estudiants a través d’un joc d’orientació innovador. A través de l’ús d’avatars, els estudiants poden explorar el món de les professions posant-se en la pell de diferents professionals i responent al que aquests farien en certs escenaris.

Moodle

Manual

GEMGAME