Sobre el GEM

Per què GEM?

La formació és un element estratègic per a la promoció de l’esperit emprenedor a Europa. El Consorci del projecte GEM, cofinançat pel programa Erasmus + de la Comissió Europea, va identificar altres projectes relacionats amb els jocs d’emprenedoria. Aquestes iniciatives aporten interessants plantejaments metodològics però estan dirigits especialment a educació secundària o universitària. El Consorci, per la seva banda, creu que l’esperit emprenedor pot ser promogut en etapes més primerenques de l’educació. En l’ensenyament primari, les competències de l’esperit emprenedor es consideren transversals i, per tant, s’han de desenvolupar en totes les matèries. Aquest plantejament s’observa en alguns països europeus. Fins i tot, en molts països es fa referència explícita a l’educació per a l’emprenedoria en els seus documents directius vinculats a primària. Així, segueix sent generalitzat l’enfocament transversal de l’educació per a la cultura emprenedora (Eurydice, 2012). El joc GEM ofereix una eina per als professors que busquen una activitat d’educació per l’emprenedoria per als seus estudiants i el joc GEM ofereix una solució innovadora de TIC.

Després del projecte Comenius, Widening the Future, en què es van analitzar i provar diferents accions d’orientació per a l’educació primària i es van detectar una àmplia gamma de necessitats, el Consorci està convençut de la importància de respondre, de forma innovadora, a aquestes necessitats d’orientació dirigides a l’educació primària. Cal assenyalar que l’eina que es deriva del projecte resulta complementària a altres instruments i recursos que els diferents socis del projecte han desenvolupat, i que ja utilitzen amb els alumnes. El projecte Guidance and Entrepreneurship Mind-Sets through Games ofereix una proposta innovadora mitjançant:

–  El desenvolupament d’un joc on line d’emprenedoria per als alumnes de primària.

–  La realització d’un estudi d’impacte que mesurarà el canvi que pot generar el joc (i les activitats vinculades) entre els alumnes de primària.

Així mateix, fomentarà el desenvolupament professional dels professors i els professionals de l’orientació en l’educació per a l’emprenedoria, a través del manual GEM i el mòdul de formació en línia.

 

Sobre el projecte

El projecte GEM busca fomentar el coneixement, exploració i avaluació de les competències transversals i emprenedores dels estudiants a través d’un joc on line d’orientació. Per a això, en el marc del projecte es dissenyarà, crearà i provarà el joc on line multilingüe, a més d’altres eines de suport al docent o orientador. Segons el Pla d’acció per a l’esperit emprenedor 2020 de la Comissió Europea, caldria incrementar la formació tant en quantitat com en qualitat (2013).

Els joves es beneficien de l’aprenentatge per a l’emprenedoria, es converteixin o no en empresaris, ja que desenvolupen importants habilitats i mentalitats transversals com la creativitat, el treball en equip o la responsabilitat (EC, 2013).

Fomentar i desenvolupar aquestes habilitats des de l’escola primària promou una mentalitat emprenedora i crea una base de competències i habilitats que donen suport tant l’esperit emprenedor com a l’ocupabilitat.

La gamificació resulta positiva i fomenta el desenvolupament d’habilitats i és, en aquest sentit, que des del Consorci s’ha valorat com un format adequat per aprendre, explorar i promoure l’esperit emprenedor.