Socis

L’associació està formada per organitzacions amb experiència en orientació i serveis tecnològics. Els socis han col·laborat anteriorment en altres projectes europeus centrats en l’orientació, les eines TIC, i més recentment, en les accions d’orientació en l’escola primària, a través del projecte Widening the Future.

 

El portal d’Educaonline, Educaweb, és el lloc web en castellà més important dedicat a l’orientació acadèmica i professional. Des de 1998 s’ha dedicat a oferir serveis d’orientació acadèmica i professional a persones, institucions i centres educatius i, a més, d’oferir serveis de consultoria a institucions. Educaweb ha dissenyat i desenvolupat eines d’orientació TIC i recursos per a estudiants i professors, incloent Nep.tu, una eina de recursos sobre el sistema educatiu espanyol, i G. R., un test d’interessos professionals.

Educaweb dirigirà les activitats necessàries per a l’elaboració de l’informe d’anàlisi de necessitats i l’estudi d’impacte del joc GEM. A més, participarà en totes les altres accions i activitats vinculades al projecte, a més de la seva difusió. El GEM s’integrarà en els seus recursos d’orientació en línia.

www.educaweb.com


Centre Studi Pluriversum (CSP) és una empresa privada italiana, dedicada a la  formació professional i a l’assessorament professional, que ha estat planificant, provisionant serveis i gestionant projectes dins del sistema de PSA, orientació i educació en diferents províncies i regions italianes a través d’organitzacions europees així com projectes durant més de 15 anys. És un proveïdor certificat de serveis d’ocupació i serveis d’orientació vocacional i professional a la Regió de la Toscana i també és una empresa certificada ISO 9001. CSP té una experiència específica en el camp dels serveis d’orientació, desenvolupament i gestió de projectes i eines innovadores per donar suport i millorar els serveis públics d’ocupació i els serveis d’orientació professional en diverses regions italianes, inclosa la formació i el perfeccionament del personal. Pel que fa al desenvolupament d’eines TIC, capacitació institucional, desenvolupament i formació i actualització del personal dels serveis públics (orientadors, mestres i altres professionals), especialment en el camp de l’orientació professional, CSP ha participat en diversos projectes a nivell nacional i internacional.

CSP serà responsable de les activitats que faran possible el mòdul d’aprenentatge en línia GEM per a professors i professionals de l’orientació. A més, participarà en totes les altres accions i activitats així com en la difusió del projecte. El joc del GEM s’integrarà en els seus recursos d’orientació en línia.

www.pluriversum.eu 


CASCAiD és una empresa dedicada al desenvolupament de software d’orientació professional, subsidiària de la Universitat de Loughborough. CASCAiD és líder en la provisió de software d’orientació professional en el Regne Unit. La companyia disposa d’una cartera de productes per tal de satisfer les necessitats d’orientació professional de totes les edats. L’organització disposa d’una amplia trajectòria en la provisió de solucions web a mida a nivell nacional  o local a Escòcia, Irlanda del Nord, República d’Irlanda, Itàlia, Eslovènia, Croàcia, Dinamarca, Suècia, Canadà i els EUA. L’eina més utilitzada de CASCAiD és un sistema de correspondència de carreres en el que els interessos, formacions i habilitats estan vinculats a ocupacions que poden utilitzar-se per recolzar a les persones a prendre decisions vinculades al seu projecte professional.

CASCAiD serà responsable de les activitats vinculades a l’elaboració del Manual del GEM per a professors i professionals de l’orientació. A més, participarà en totes les altres accions i activitats així com en la difusió del projecte. El joc del GEM s’integrarà en els seus recursos d’orientació en línia.

http://www.cascaid.co.uk/ 


UPCnet (Serveis d’Accés a Internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, SLU) és una empresa creada i propietat de la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech. Es tracta d’una empresa experta en el sector universitari, l’educació, l’aprenentatge, la formació i la gestió del coneixement a través de les TIC, oferint assessorament sobre els processos d’aprenentatge electrònic i la tecnologia. UPCnet posa a disposició d’organitzacions públiques i privades la seva experiència en la gestió de serveis TIC a més de 45.000 usuaris, una xarxa de dades amb més de 15.000 punts d’accés, més de 2.000 intranets per als serveis d’ensenyament i de gestió, i més de 10 milions de visites mensuals a llocs web que opera. UPCnet va començar a utilitzar tècniques de gamificació internament fa més de quatre anys en una plataforma 2.0 per tal d’animar els treballadors de l’empresa en els processos d’innovació. L’ús d’estratègies de reputació personal i recompenses. Això va implicar el  foment de la participació  i es va aconseguir un augment significatiu en la taxa de les contribucions personals. UPCnet aplica estratègies de gamificació en ULearn (http://www.upcnet.es/ulearn-en/comunitats) al seu aprenentatge i la solució social per a les comunitats.

UPCnet serà responsable del desenvolupament tècnic del joc GEM, tant en la versió beta com en les  revisions i millores per a la versió final. A més, participarà en totes les altres accions i activitats així com en la difusió del projecte. El joc del GEM s’integrarà en els seus recursos d’orientació en línia.

https://www.upcnet.es/es